Firma

Strona główna \ Firma

Firma „Elektroprojekt” powstała 1 stycznia 1951 r. w Warszawie i przez kolejne lata, jako Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych "Elektroprojekt” rozbudowywała swoje struktury, tworząc Oddziały usytuowane w największych miastach Polski. W 2001 roku Firma została przekształcona w Elektroprojekt Spółkę Akcyjną. Obecnie Oddziały Elektroprojektu S.A. funkcjonują w Gdańsku, Gliwicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi i Warszawie.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, Biuro Zarządu Spółki: 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4. Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000016516. Forma prawna Spółki: akcjonariat pracowniczy. Kapitał zakładowy i wpłacony wynosi 780 000 zł. NIP 525-21-95-773,REGON 013052165.

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Dążąc do uzyskania i utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług, Elektroprojekt od wielu lat stosuje w swojej działalności System Zarządzania Jakością. W styczniu 2001 roku firma uzyskała potwierdzenie odpowiedniego poziomu świadczonych usług, otrzymując Certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 9001. Aktualnie Elektroprojekt S.A. posiada Certyfikat ISO 9001:2008, wydany przez angielską firmę BSI Management Systems, wchodzącą w skład BSI Group (British Standards Institution), działającej od ponad 100 lat w 86 krajach świata.
  PDF
 .

Referencje Wiarygodności Techniczej

Kompetencje, wysokie kwalifikacje oraz rzetelność projektantów Elektroprojektu S.A. zostały potwierdzone przez Izbę Projektowania Budowlanego, wydanymi w 1998 roku Referencjami Wiarygodności Technicznej IPB.

PDF

 

 

Kontakt

Do góry

Projekt i wykonanie:Agencja Marketingowa Kameleon