Firma

Strona główna \ Firma \ Historia

Z kart historii

 Zjednoczenie Elektroprojekt zostało powołane przez Ministra Budownictwa Przemysłowego w dniu 1 stycznia 1951 roku. Do 1988 roku Zjednoczenie Elektroprojekt wchodziło (na zasadach zgrupowania) w skład organizacji "Elektromontaż", przyjmując w 1958 roku nazwę: Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych "Elektroprojekt". Od roku 1988 Biuro działa jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe, które 2 stycznia 2001 roku zostało przekształcone w pracowniczą spółkę akcyjną Elektroprojekt S.A.

Od początku swojej działalności Elektroprojekt jest przedsiębiorstwem wielooddziałowym, z siedzibą dyrekcji (a aktualnie Zarządu Spółki) w Warszawie. W pierwszym okresie (1951r.) powstały oddziały: w Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Gliwicach, Katowicach i Warszawie, a następnie w Poznaniu (1962r.), Lublinie (1969r.) i Kielcach (1970r.). Obok statutowej działalności projektowej, Elektroprojekt prowadził prace studialne i działalność informacyjną dla potrzeb projektowania w branży elektrycznej. Przedmiotem tych prac były m. in.: układy ramowe oraz wytyczne i pomoce do projektowania, wykorzystywane przez większość biur projektowych w Polsce. Jednocześnie Elektroprojekt był wiodącym biurem w zakresie typizacji przemysłowych urządzeń elektrycznych i ma w swoim dorobku bogaty pakiet prototypowych, unikalnych rozwiązań układów elektrycznych.

W latach 1953-2000, w ramach działalności wydawniczej, Elektroprojekt publikował "Biuletyn Informacyjny", a później "Informacje z Przemysłu" - wydawnictwa stanowiące przez długie lata najpoczytniejszą informację bieżącą dla projektantów instalacji i urządzeń elektrycznych. Pozycja i doświadczenie Elektroprojektu, skłoniły w 1965 roku Zjednoczenie Biur Projektowych Budownictwa do powierzenia firmie patronatu nad Specjalistycznym Ośrodkiem Współpracy i Koordynacji Branżowej w projektowaniu urządzeń elektrycznych w budownictwie (SOW) oraz organizowanymi przez SOW Naradami Głównych Specjalistów branży instalacji elektrycznych. SOW i NGS działały do roku 2000.

Jubileuszowy rok 2001 był kolejnym, ważnym etapem w historii Elektroprojektu. Dokładnie w 50 rocznicę powstania Biura nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w pracowniczą spółkę akcyjną Elektroprojekt S.A. oraz przyznanie certyfikatu ISO 9001, potwierdzającego zgodność funkcjonującego w firmie systemu jakości z normą międzynarodową.

 

 

Kontakt

Do góry

Projekt i wykonanie:Agencja Marketingowa Kameleon