Oddziały

Strona główna \ Oddziały \ Oddział w Kielcach

Oddział w Kielcach

ul. Targowa 18, 25–520 Kielce

tel.: (+48) 41 344 52 42

fax: (+48) 41 368 23 70

kielce@elektroprojekt.pl

Dyrektor Oddziału:

inż. Wojciech Kurek

40 lat Oddziału w Kielcach
w służbie Regionu,
budownictwa i energetyki

Elektroprojekt S.A. Oddział w Kielcach

Rok założenia 1970

Specjalizacja Oddziału:

Wykonujemy prace projektowe w szerokim zakresie tematyki elektrycznej i telekomunikacyjnej. Posiadamy szczególne doświadczenie w realizacji dokumentacji projektowych z zakresu elektroenergetyki, instalacji elektrycznych budynków oraz dokumentacji budowlanej. Podstawowy zakres świadczonych usług projektowych obejmuje:

 • elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe (do 220 kV włącznie),
 • sieci zewnętrzne SN i NN - w tym również sieci izolowane,
 • stacje i rozdzielnie energetyczne (do 220 kV włącznie),
 • zasilanie zakładów przemysłowych i osiedli komunalnych,
 • reprezentacyjne oświetlenie ulic i placów miejskich,
 • magistralne i rozdzielcze sieci telefoniczne miejscowości i obszarów telekomunikacyjnych,
 • stacje bazowe radiowej łączności trunkingowej,
 • sterowanie drogą radiową odłącznikami na liniach napowietrznych SN
 • kompleksowe projekty obiektów architektonicznych z kompletnymi instalacjami wszystkich branż.

W naszym Oddziale zatrudnionych jest średnio 40 osób, z czego większość to projektanci z wyższym wykształceniem, odpowiednimi uprawnieniami i długoletnią praktyką w projektowaniu i wykonawstwie. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze technicznej, korzystającej z najnowszych programów komputerowych i technik projektowych, możemy zagwarantować w pełni profesjonalną realizację zlecanych tematów. Trzonem struktury organizacyjnej Oddziału są zespoły projektowe o profilu elektrycznym oraz wielobranżowy zespół budowlany. Ponadto Oddział posiada:

 • archiwum dla dokumentacji,
 • system zabezpieczeń wewnętrznych do zachowania tajemnicy służbowej, państwowej oraz informacji stanowiącej tajemnicę zleceniodawcy,
 • własną pracownię reprodukcji,
 • specjalistyczną bibliotekę techniczną.

Realizacje:

Wieloletnia obecność na rynku projektowym i wykonawczym oraz znaczny potencjał inżynierski, obok standardowej oferty z dziedziny elektryki i telekomunikacji, pozwala nam podejmować się kompleksowej realizacji prac projektowych budynków, budowli i małej architektury, a nawet wykonawstwa na podstawie tych dokumentacji robót budowlano-montażowych (w konsorcjum z firmami budowlanymi). Jednocześnie jesteśmy w stanie dostosować terminy wykonania opracowań do potrzeb najbardziej wymagającego Inwestora, przy jednoczesnej możliwości realizacji naszej usługi na terenie całego kraju.

Wykonane projekty:

Przykładowymi opracowaniami projektowymi wykonanymi przez Elektroprojekt S.A. Oddział w Kielcach w ostatnich latach są:

 • Budynek automatycznej centrali telefonicznej w Jędrzejowie dla TP S.A. Zakład Telekomunikacji Kielce (fot. 1). Dokumentacja obejmowała:
   - projekty wszystkich branż budowlanych;
   - instalacje prądu stałego i zmiennego;
   - klimatyzacja;
   - wystrój wnętrz.
 • Budynek PZU w Kielcach - kompletny projekt instalacji elektrycznych łącznie z klimatyzacją.
 • Zasilanie prądem przemiennym i stałym oraz klimatyzacja automatycznych central telefonicznych dla TP S.A. Zakład Telekomunikacji Kielce - 65 obiektów.
 • Stacja 110/15 kV "Argentyna" dla BZE S.A. Będzin.
 • Modernizacja oświetlenia Placu Katedralnego i ulic przyległych w Częstochowie dla ZE S.A. Częstochowa.
 • Projekt oświetlenia Alei Najświętszej Marii Panny w Częstochowie dla ZE S.A. Częstochowa (fot. 3).
 • Modernizacja linii SN NN i oświetlenia w miejscowości Aleksandrów dla ZE S.A Zamość.
 • Projekt dwutorowej izolowanej linii napowietrznej 15 kV z GPZ Starachowice dla ZEORK S.A. w Skarżysku Kamiennej.
 • Sieć telefoniczna na terenie gmin Czarnocin, Łączna, Skalbmierz.
 • Telefoniczna linia światłowodowa Kazimierza Wielka - Skalbmierz.
 • Modernizacja i budowa linii kablowych 15 kV, stacji transformatorowych 15/0,4 kV i linii nn w Bełchatowie - dla ZE S.A. Łódź Teren.
 • Przebudowa sieci 15kV i stacji transformatorowej 15/0.4 kV w NSK "Iskra" S.A.
 • Projekt architektoniczno-budowlany modernizacji ulicy Sienkiewicza w Kielcach. Przebudowa i modernizacja sieci uzbrojenia technicznego. Stylowe oświetlenie ulicy Sienkiewicza (fot. 2).
 • Zasilanie rezerwowe ciągiem liniowym 15kV stacji 110/15 kV "Sulejów" od stacji 110/15 kV "Piotrków Tryb. - Wschód"
 • Przełączenie abonentów telefonicznych z systemu Tangara do sieci kablowej na terenie Pionu sieci - obszar Radom (teren - Przysucha)
 • Zasilanie zewnętrzne w energię elektryczną budynku Ambasady Republiki Korei w Warszawie.
 • Adaptacja budynku TP S.A. przy ul. Wapiennikowej w Kielcach i modernizacja instalacji wewnętrznych.
 • Budowa budynku Posterunku Energetycznego wraz z zapleczem w Piekoszowie
 • Projekt budowlano-wykonawczy masztu łączności trunkingowej dla ZEORK S.A. Skarżysko-Kamienna. Rejon Energetyczny Najwyższych Napięć - maszt radiowy wys. 60m.
 • Wykonywanie pomiarów prądów błądzących w składzie materiałów wybuchowych na terenie Kopalni Kamienna.
 • Badanie zagrożenia porażeniowego od urządzeń elektroenergetycznych 110kV i 6kV w ZPW „Trzuskawica” S.A.
 • Przebudowa (przemieszczenie ) istniejących sieci elektroenergetycznych ZEŁ-T S.A związana z postępem robót górniczych w rejonie zwałowiska Szczerców.
 • Budowa węzłów odłącznikowych na terenie PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Zabudowa rozłączników sterowanych radiowo.
 • Zasilanie pieca „Maerz” dla ZPW „Trzuskawica”. Rozdzielnice główne 0,4kV MPD 1 i MPD 2 wraz z wlz do rozdzielnic technologicznych MCC 1 i MCC 2.
 • Modernizacja pola 110kV i 30kV w Hucie CELSA Ostrowiec.
 • Projekt budowlany GPZ Targowiska dla Farmy Wiatrowej „IWONICZ”
 • Przebudowa linii napowietrznej 20kV relacji GPZ Jowisz – Kozłowa Góra (ENION S.A O/Będzin)
 • Projekt szczegółowy „DE” stacji „Nnevi” w zakresie uziemienia i ochrony odgromowej (NIGERIA)

Formularz kontaktowy

(do Oddziału w Kielcach)

Do góry

Projekt i wykonanie:Agencja Marketingowa Kameleon