Oddziały

Strona główna \ Oddziały \ Oddział w Krakowie

Oddział w Krakowie

ul. Ujastek 7, 31–752 Krakow

tel.: (+48) 12 644 40 50

fax: (+48) 12 644 13 71

krakow@elektroprojekt.pl

Dyrektor Oddziału:

mgr inż. Stanisław Zbroja

Elektroprojekt S.A. Oddział w Krakowie

Rok założenia 1951

Specjalizacja Oddziału:

Wykonujemy prace projektowe w pełnym zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, a w szczególności projekty:

 • linii elektroenergetycznych,
 • stacji transformatorowo - rozdzielczych,
 • instalacji siły, sterowania oraz Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki,
 • instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych i odgromowej obiektów i linii technologicznych,
 • instalacji teletechnicznych: telefonicznych, telewizji przemysłowej, sygnalizacji
 • zagrożeń przemysłowych i p.poż., antywłamaniowej, okablowania strukturalnego, kontroli dostępu, dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO),
 • instalacji oświetlenia zewnętrznego,
 • oraz analizy, instrukcje i specyfikacje.

Wykonane projekty:

Przykładowymi opracowaniami projektowymi wykonanymi przez Elektroprojekt S.A. Oddział w Krakowie są:

 • Zakład Produkcji Słodyczy FERRERO - instalacje elektryczne,
 • Baza Paliw Płynnych w Świnoujściu - instalacje elektryczne,
 • Elektrownia "Połaniec" - instalacja odsiarczania spalin:
   -projekt techniczny okablowania urządzeń elektrycznych i kontrolno - pomiarowych;
   -nadzór autorski;
   -opracowanie dokumentacji w wersjach językowych: polskiej i angielskiej,
 • Philip Morris Polska Masterplan 2 - instalacje elektryczne i automatyka wentylacji,
 • Hipermarket Carrefour Warszawa Bemowo - instalacje elektryczne i BMS,
 • Centrum Handlowe Galeria Hotel Rzeszów - instalacje elektryczne i teletechniczne.
 • Teatr Ludowy w Krakowie – modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • Zespół usługowo-biurowo-apartamentowy ‘Angel Wings’ we Wrocławiu - instalacje elektryczne, teletechniczne i BMS
 • HTS S.A - Pompownie wód - modernizacja instalacji siły, sterowania i wizualizacji
 • Oczyszczalnia Ścieków Kujawy w Krakowie - instalacje siły, sterowania i wizualizacji.
 • Oczyszczalnia Ścieków Płaszów w Krakowie - instalacje elektryczne
 • Zakład Uzdatniania Wody Trepcza w Sanoku - instalacje elektryczne i AKPiA
 • Szpital im. L. Rydygiera - instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)
 • Hipermarkety IKEA - instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)
 • TeleFonika Kable S.A. w Krakowie- rozdzielnia główna 15kV.
 • Firma Chemiczna Dwory - analiza i inwentaryzacja układu elektroenergetycznego 110/30/6kV.
 • Cementownia Nowa Huta - linie zasilające 15kV wraz ze stacjami transformatorowymi 15/0,4kV.
 • Przebudowa linii 110kV kolidujących z budową obwodnicy Skawiny
 • Elektrociepłownie Gdańska i Gdyńska - modernizacja instalacji elektrycznych z przystosowaniem do strefy zagrożenia wybuchem w obiektach nawęglania.
 • TeleFonika Kable S.A. w Krakowie -koncepcja zmiany zasilania z 30kV na 15kV.
 • T.C. DĘBICA S.A. – koncepcja rozbudowy zasilania elektrycznego na napięciu 110/6kV.

Formularz kontaktowy

(do Oddziału w Krakowie)

Do góry

Projekt i wykonanie:Agencja Marketingowa Kameleon