Oferta

Strona główna \ Oferta

  OFERTA FIRMY  

Elektroprojekt S.A. oferuje szeroki zakres usług inżynierskich związanych z obsługą projektową inwestycji: od studiów koncepcyjnych z analizą kosztów przedsięwzięcia, poprzez dokumentację przetargową, projektowo-kosztorysową, uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę - po nadzór autorski i inwestorski. Dysponując kadrą wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz współpracując ze sprawdzonymi podwykonawcami, Elektroprojekt S.A. zapewnia profesjonalną obsługę w następujących dziedzinach procesu inwestycyjnego:

   Projektowanie  

Oparty na wieloletnim doświadczeniu zakres świadczonych usług projektowych obejmuje:

 • kompletne projekty wielobranżowe dla budownictwa przemysłowego, ogólnego i mieszkaniowego, wykonywane we wszystkich branżach, niezbędnych do pełnej realizacji zadań inwestycyjnych (architektura, konstrukcje budowlane, instalacje sanitarne, wentylacja i klimatyzacja, drogi i ukształtowanie terenu, instalacje technologiczne itp.).
 • stacje transformatorowo-rozdzielcze: wnętrzowe, napowietrzne, słupowe i przemieszczalne, do napięcia 400 kV włącznie,
 • linie elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe wszystkich typów i napięć, do 220 kV włącznie,
 • linie światłowodowe z urządzeniami końcowymi,
 • instalacje elektryczne: zasilające, oświetlenia wnętrz i terenów otwartych, odgromowe i przeciwporażeniowe,
 • systemy automatyki, sygnalizacji, sterowania i pomiarów,
 • zasilanie sieci trakcyjnych (metro, tramwaj, trolejbus, kolej),
 • instalacje teletechniczne: telefoniczne, interkomowe, telewizji przemysłowej, sygnalizacji zagrożeń przemysłowych i p.poż., kontroli dostępu, antywłamaniowe itp.,
 • okablowania sieci komputerowych.

   Obsługa inwestycji   

Dostosowując profil naszej działalności do potrzeb rynku, oferujemy szeroki zakres kompleksowej obsługi inwestycji, obejmujący między innymi:

 • analizy techniczno-ekonomiczne gospodarki elektroenergetycznej obiektów przemysłowych,
 • oceny techniczno-kosztowe przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • koncepcje programowo-przestrzenne, dokumentacje geologiczno- inżynierskie z ocenami lokalizacyjnymi,
 • pełnienie nadzorów autorskich i inwestorskich
 • sporządzanie specyfikacji technicznych i kosztorysów dla potrzeb procedur przetargowych.

Techniczna obsługa inwestycji zagranicznych w Polsce

Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie oferuje pełnienie roli biura kooperującego i wspomagającego firmy zagraniczne, podczas realizacji inwestycji w Polsce. W zakresie wprowadzanych technologii Oddział współpracował z firmami z Hiszpanii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.Siedziby naszych Oddziałów, umiejscowione w dziewięciu największych miastach Polski, umożliwiają sprawną i terminową obsługę kontrahentów na terenie całego kraju.

Jeśli potrzebujecie Państwo do współpracy profesjonalistów w projektowania i realizacji zamierzeń inwestycyjnych, zaufajcie naszym kwalifikacjom, doświadczeniu i kontaktom, zdobytym w trakcie blisko 60-letniej praktyki przy realizacji inwestycji dla inwestorów polskich i zagranicznych.

 

Kontakt

Do góry

Projekt i wykonanie:Agencja Marketingowa Kameleon