Z bieżącej działalności

Strona główna \ Z bieżącej działalności \ Aktualne realizacje

Ważniejsze dokumentacje projektowe, realizowane aktualnie przez Oddziały Elektroprojektu S.A.

1. Projekt budowlany gwarantujący uzyskanie pozwolenia na budowę Farmy Wiatrowej "Nozdrzec" (48 MW)

Zlecający: Promost Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Termin realizacji: 2015r. Projekt wykonuje: Oddział w Lublinie."

2. Projekty budowlane i wykonawcze dla przedsięwzięcia GPZ Młode Miasto.

Zlecający: Energa-Operator SA. Termin realizacji: 2014r. Projekt wykonuje: Oddział w Kielcach.

3. Transport w wyrobiskach dołowych i wydobycie kamienia szybem 1.5 oraz jego zagospodarowanie na powierzchni.

Zlecający: Biuro Studiów i projektów Górniczych w Katowicach Sp. z o.o, Termin realizacji: 2015r. Projekt wykonuje: Oddział w Lublinie.

4. Dokumentacja projektowa na rozbudowę zbiornika węgla surowego obiekt 205.1 w polu Stefanów do pojemności 14 400m³.

Zlecający Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. Termin realizacji: 2013r. Projekt wykonuje: Oddział w Lublinie.

5. Dokumentacja projektowa na modernizację GPZ 110/15kV Augustów.

Zlecający PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok. Termin realizacji: 2013r. Projekt wykonuje: Oddział w Lublinie.

6. Wyprowadzenie mocy i przekładki linii WN 110kV w Elektrowni Grudziądz (Projekt Gru-001).

Zlecający: Energoprojekt Gliwice S.A. Termin realizacji: 2014r, Projekt wykonuje: Oddział w Lublinie.

7. Wyprowadzenie mocy z bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice.

Zlecający: Energoprojekt Warszawa, Termin realizacji: 2014r. Projekt wykonują: Oddział w Gliwicach i Oddział w Lublinie.

8. Modernizacja Posterunku Energetycznego Bychawa.

Zlecający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. Termin realizacji: I kwartał 2014r. Projekt wykonuje: Oddział w Lublinie.

9. Modernizacja stacji transformatorowej 110/20/6kV R-312 Turów.

Zlecający: Siemens Sp. z o.o., Warszawa. Termin realizacji: 2014r. Projekt wykonuje: Oddział w Gliwicach.

10. Zaprojektowanie, dostawa i budowa instalacji Odsiarczania Spalin wraz z infrastrukturą. Zadanie Inwest. Nr. 17540.

Zlecający: Elektrobudowa Płock S.A. Termin realizacji: 2014r. Projekt wykonuje: Oddział w Gliwicach.

11. Modernizacja zasilania elektrolizerów – część energetyczna w zakładzie produkcyjnym Anwil S.A. we Włocławku.

Zlecający: Elektrobudowa Płock S.A. Termin realizacji: 2014r. Projekt wykonuje: Oddział w Gliwicach.

12. Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej Anwilu S.A. pod potrzeby BGP PKN Orlen S.A. w Anwilu S.A. Włocławek.

Zlecający: Elektrobudowa Płock S.A. Termin realizacji: 2014r. Projekt wykonuje: Oddział w Gliwicach.

13. Projekt stacji prostownikowych i sieci górnej dla Budowy Trasy Tarchomińskiej w Warszawie.

Zlecający: MP Mosty Sp. z o.o. Kraków. Termin realizacji: 2014r. Projekt wykonuje: Oddział w Łodzi.

14. Projekty wykonawcze i powykonawcze urządzeń BMS i ZSDT dla budowanych stacji II linii metra w Warszawie, odcinek centralny.

Zlecający: Kontron East Europe Sp. z o.o. Warszawa, Termin realizacji: 2014. Projekt wykonuje: Oddział w Łodzi.

15. Projekt budowlany odc. Zachodniego II linii metra w Warszawie.

Zlecający: Metroprojekt Sp. z o.o. Warszawa, Termin realizacji: 2014. Projekt wykonuje: Oddział w Łodzi.

16. Projekt przebudowy trakcji tramwajowej zmiany lokalizacji kilku słupów i projekt stacji prostownikowej w ramach przebudowy układu drogowego w sąsiedztwie Targu Rakowego i Siennego w Gdańsku.

Zlecający: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku, Termin realizacji: 2014r. Projekt wykonuje: Oddział w Łodzi.

Kontakt

Do góry

Projekt i wykonanie:Agencja Marketingowa Kameleon