Firma

Firma „Elektroprojekt” powstała 1 stycznia 1951 r. w Warszawie i przez kolejne lata, jako Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych „Elektroprojekt” rozbudowywała swoje struktury, tworząc Oddziały usytuowane w największych miastach Polski. W 2001 roku Firma została przekształcona w Elektroprojekt Spółkę Akcyjną.

Oferta

Oferta firmy Elektroprojekt S.A. oferuje szeroki zakres usług inżynierskich związanych z obsługą projektową inwestycji: od studiów koncepcyjnych z analizą kosztów przedsięwzięcia, poprzez dokumentację przetargową, projektowo-kosztorysową, uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę – po nadzór autorski i inwestorski. 

Oddziały

Wszystkie Oddziały Elektroprojektu realizują dokumentacje projektowe w pełnym zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, z jednoczesnym ukierunkowaniem, wykreowanym przez potrzeby inwestycyjne swoich regionów.