Elektroprojekt S.A.
Oddział w Gliwicach

ul. Nasyp 6, 44 – 100 Gliwice

tel.: (+48) 32 231 40 91

fax: (+48) 32 231 99 84

gliwice@elektroprojekt.pl

 

Dyrektor Oddziału:
mgr inż. Sławomir Żmuda

 

Elektroprojekt S.A. Oddział w Gliwicach
Rok założenia 1951
Doświadczenie i rzetelność
Gliwicki oddział Elektroprojektu powstał 1 stycznia 1951 r. z przekształcenia utworzonej w 1948 r. pracowni projektowej przy Przedsiębiorstwie Instalacji Elektrycznych nr 2 w Gliwicach. Jest więc biurem projektowym z prawie 60-letnią tradycją, nieprzerwanie związanym z rozwojem elektroenergetyki i szeroko pojętej elektrotechniki w Polsce. Oddział opierając się na dotychczasowych doświadczeniach, przyjmując jako podstawowy atut posiadaną kadrę oraz uwzględniając przewidywane trendy rozwojowe przemysłu, pragnie utrzymać dotychczas wypracowaną renomę, stosując stale najnowsze elementy postępu technicznego. Inwestorzy i Wykonawcy znajdą w gliwickim Oddziale Elektroprojektu doświadczonych, odpowiedzialnych i rzetelnych partnerów w realizacji procesów inwestycyjnych oraz modernizacyjnych, o najwyższej randze jak i skali trudności.
Zakres usługWynikający z wieloletniego doświadczenia zakres świadczonych usług projektowych obejmuje między innymi:
 • koncepcje oraz analizy techniczno-ekonomiczne układów zasilania i gospodarki elektroenergetycznej zakładów przemysłowych;
 • stacje transformatorowo-rozdzielcze z rozdzielnicami powietrznymi bądź w izolacji SF6 (w tym: wnętrzowe, napowietrzne i przemieszczalne) do 400 kV włącznie;
 • linie kablowe do 220 kV włącznie;
 • linie światłowodowe,
 • instalacje siły, oświetlenia, odgromowe, teletechniczne oraz wiele innych zgodnie ze specyfiką obiektów i wymaganiami zleceniodawców.

Zrealizowane projekty

Gliwicki oddział Elektroprojektu jest autorem lub współautorem wielu projektów układów zasilania i sieci rozdzielczych znaczących zakładów przemysłowych w Polsce, a także stacji WN i WN/SN dla Energetyki Zawodowej (Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Zakłady Energetyczne), w tym:

 • zakładów azotowych: Tarnów, Puławy, Włocławek (Anwil S.A.);
 • zakładów petrochemicznych i chemicznych: Płock (PKN Orlen S.A.), Police, Rokita, Bydgoszcz;
 • hut metali: Katowice, Częstochowa, Pokój, Ostrowiec, Zawiercie, Łabędy, Łaziska, Konin;
 • hut szkła: Krosno, Zawiercie, Myszków;
 • koksowni: Zdzieszowice, Przyjaźń;
 • stacji wodociągów: Dziećkowice I i II;
 • stoczni Gdynia;
 • cementowni Górażdże;
 • zakładów elektrod węglowych: Nowy Sącz i Racibórz (SGL Carbon);
 • SE 400/110 kV Joachimów;
 • SE 220/110 kV Łośnice.

Historia działalności

W swej prawie 60-letniej historii Oddział wielokrotnie sięgał po nowatorskie rozwiązania:

 • Rok 1959. Opracowanie projektów technicznych zasilania i rozdziału energii elektrycznej Huty Aluminium w Koninie – po raz pierwszy w kraju zostało ekonomicznie dobrane oszynowanie dla elektrolizy (120 kA) oraz prostowniki krzemowe (16 kA);
 • Rok 1963. Opracowanie układu zasilania Zakładów Azotowych w Tarnowie na napięciu 220 kV z transformacją 220/6,6 kV z zastosowaniem transformatorów z uzwojeniami dzielonymi 220/6,6/6,6 kV, 63/31,5/31,5 MVA oraz układu sumującego pomiar energii elektrycznej z ostrzegaczem szczytu według rozwiązań firmy Siemens;
 • Rok 1973. Projekt układu zasilania Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice z rozdzielnią wnętrzową 110 kV;
 • Rok 1974. Zastosowanie w projektowanym układzie zasilania Huty Katowice trzech rozdzielnic wnętrzowych, dwusystemowych 110 kV, w obudowie z blach fałdowych oraz rozdzielczej sieci kablowej 110 kV o sumarycznej długości linii kablowych ponad 20 km;
 • Rok 1976. Projekt układu zasilania Wytwórni Chloru w NZPO Rokita Brzeg Dolny na napięciu 110 kV z jednokadziowymi „transformatoro-prostownikami” 110k V i napięciem stałym na wyjściu;
 • Rok 1977. Poprzedzony wieloma analizami projekt układu zasilania i rozdziału energii dla Wytwórni PCW ZA Włocławek; sieci rozdzielczej kablowej 110 kV, 10 kV i 0,66 kV oraz najnowocześniejszego – w owym czasie – zabezpieczenia sieci 110 kV w systemie Combiflex firmy ASEA;
 • Rok 1982. Projekt zasilania Zakładów Chemicznych „Police” z wnętrzowymi rozdzielniami 220 kV i 110 kV, z kablową siecią rozdzielczą 110 kV;
 • Rok 1991. Projekt układu zasilania pieców grafityzacyjnych w Sądeckich Zakładach Elektrowęglowych (obecnie SGL Carbon) ze stacją prostowników 4  35 kA i oszynowaniem wielkoprądowym 140 kA (uwzględniając w doborze przekroju torów wielkoprądowych koszty strat mocy i energii). W roku 1999 i 2001 rozbudowa układu, dostosowując go do potrzeb zasilania pieców do grafityzacji wzdłużnej elektrod prądem 180 kA;
 • Rok 1994. Projekt – na zlecenie ZE Bielsko-Biała i przy jego współudziale – przebudowy istniejącej, wnętrzowej stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV Czechowice, wprowadzając rozdzielnice 110 kV w izolacji SF6 firmy Siemens wraz z zabezpieczeniami tej samej firmy zrealizowanymi w technice cyfrowej;
 • Rok 1995. Opracowanie i realizacja projektu zasilania instalacji ciągłego odlewania stali w Hucie Łabędy, ze stacją 110/30 kV (rozdzielnica 110kV w izolacji SF6 firmy MERLIN GERIN) oraz nadążną statyczną kompensacją mocy biernej SVC;
 • Lata 1998-1999. Opracowanie „Analizy gospodarki el-en Petrochemii Płock S.A.” (obecnie PKN Orlen S.A.) wykorzystując do obliczeń wartości wielkości zwarciowych i rozpływu prądów roboczych, specjalnie do tego celu opracowany przez pracowników Politechniki Śląskiej program komputerowy. Następnie etapowo w latach 2004-2007 opracowanie kompleksowej dokumentacji przebudowy dwóch stacji 110/30 kV (rozdzielnice 110kV w izolacji SF6 firmy AREVA) przy zachowaniu ciągłości zasilania zakładu z minimum trzech źródeł energii elektrycznej;
 • Lata 2000-2003. Projekt kompleksowej modernizacji stacji 400/220 kV Joachimów i stacji satelitarnych 220 kV Wrzosowa i Aniołów oraz pól 220 kV w SE Łagisza, SE Kielce, SE Rogowiec, SE Huta Częstochowa;
 • Lata 2004-2005. Opracowanie projektów kompleksowej modernizacji stacji 220/110 kV Łośnice, w której napowietrzne rozdzielnice 220 kV i 110 kV zastąpiono rozdzielnicami w izolacji SF6. SE Łośnice była pierwszą w Polsce stacją PSE Operator S.A. w której sterowanie łącznikami i pełny nadzór nad jej pracą może odbywać się z ODM i KDM;
 • Lata 2006-2007. Przygotowanie pod względem rozwiązań technicznych i formalno-prawnych (koncepcja, Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę oraz program funkcjonalno-użytkowy) budowy stacji 400/110 kV Wrocław (oddzielnie dla części 400 kV PSE Operator S.A. i części 110 kV EnergiiPro GRUPA TAURON S.A.);
 • Lata 2008-2009. Przygotowanie pod względem rozwiązań technicznych oraz programu funkcjonalno-użytkowowego rozbudowy stacji 220/110 kV Świebodzice o rozdzielnię 400 kV.