Elektroprojekt S.A.
Oddział w Lublinie

20–445 Lublin, ul. Zemborzycka 53A

tel.: (+48) 81 744 00 11, (+48) 579 470 354

lublin@elektroprojekt.pl

Wiceprezes Zarządu:
Monika Retelska

Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie

Rok założenia 1969

Laureat Programu Promocji Firm

 • „Excellence w Biznesie” 2005
 • „Excellence w Biznesie” 2009 (zobacz…)

Laureat międzynarodowego konkursu o Kryształową Cegłę „Dom 2007” (zobacz…)
Laureat konkursu PZITB o Złotą Kielnię w 2006 i 2007 roku
Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2007”

Specjalizacja Oddziału:

Oprócz pełnego zakresu tradycyjnych usług projektowych w zakresie elektroenergetyki i elektrotechniki, oferujemy generalne wykonawstwo wielobranżowej dokumentacji projektowej, usługi inwestycyjne
(koncepcje, analizy, ekspertyzy, nadzory) oraz techniczną obsługę inwestycji zagranicznych w Polsce. Doświadczeni projektanci, stanowiący trzon naszego Oddziału, przygotują dla Państwa:

» w ramach działalności przedprojektowej:

 • studia wykonalności,
 • koncepcje programowo-przestrzenne,
 • wniosek o wydanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • aktualizacje map do potrzeb projektowania,
 • badania geologiczne gruntu pod przyszłe inwestycje,
 • niezbędne opinie i oceny do potrzeb wniosku o D.W. i Z.T.,
 • analizy kosztowe dla potrzeb programowania;

» w zakresie usług projektowych:

 • dokumentację przetargową dla potrzeb negocjacji warunków wykonania inwestycji między Inwestorem a Wykonawcą robót,
 • projekt architektoniczny budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • projekty wykonawcze dla potrzeb realizacji robót przez wykonawców budowlanych i inwestycyjnych,
 • przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie,
 • specyfikacje techniczne,
 • niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami prawa budowlanego do potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę.

Także podczas realizacji inwestycji wspomagamy naszych zleceniodawców oferując:

 • składanie wniosków i uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę,
 • nadzór autorski nad realizacją projektów,
 • zastępstwo inwestycyjne na etapie realizacji inwestycji – nadzór inwestorski,
 • odbiory robót pośrednie i końcowe,
 • opracowanie instrukcji eksploatacji.

Rozbudowane pracownie projektowe naszego Oddziału wykonują projekty:

  • architektoniczne,
  • technologiczne,
  • konstrukcji budowlanych
  • instalacji i sieci sanitarnych c.o., wentylacji i klimatyzacji,
  • dróg i ukształtowania terenu,
  • instalacji i sieci energetycznych, elektrycznych,
  • instalacji teletechnicznych,
  • instalacji technologicznych, urządzeń sprężonego powietrza, gazów technicznych,

instalacji i urządzeń chłodniczych

Realizacje:

Elektroenergetyka i telekomunikacja to dziedziny, w ramach których wykonujemy projekty:

 • elektroenergetycznych linii napowietrznych od 0,4 kV do 110 kV,
 • układów sterowania, pomiarów i regulacji,
 • instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa przemysłowego, ogólnego i komunalnego,
 • instalacji teletechnicznych, telemechanicznych i łączności dla energetyki zawodowej,
 • telekomunikacyjnych linii kablowych i telefonicznych sieci miejscowych,

...oraz specjalizowane projekty wielobranżowe obejmujące:

 • stacje elektroenergetyczne przemysłowe i energetyki zawodowej,
 • rejonowe i zakładowe dyspozycje ruchu (RDR i ZDR),
 • posterunki, rejony energetyczne i obiekty zapleczadla potrzeb energetyki,
 • budownictwo techniczne dla potrzeb telekomunikacji

Realizacje na rzecz budownictwa przemysłowego, ogólnego i komunalnego obejmują projekty budowlane i wykonawcze z następujących dziedzin:

 • architektura,
 • projekty technologiczne,
 • konstrukcje,
 • instalacje sanitarne,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • kosztorysowanie i przedmiary robót.

Realizujemy usługi inwestycyjne obejmujące koncepcje programowo-przestrzenne, analizy ekonomiczne, ekspertyzy, nadzory, zastępstwa inwestycyjne.

Oferujemy techniczną obsługę inwestycji zagranicznych w Polsce poprzez współpracę technologiczną oraz pełnienie roli biura kooperującego i wspomagającego firmy zagraniczne w realizacji inwestycji.

Przy realizacji projektów w zakresie technologii, Oddział współpracował z firmami z Hiszpanii, Niemiec i W. Brytanii.

Przykładowe wielobranżowe opracowania projektowe wykonane w ostatnich latach przez Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie:

 • Lubelski Rynek Hurtowy Owoców i Warzyw w Elizówce k/Lublina dla Lubelskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej w Lublinie,
 • Fabryka Pianki Poliuretanowej w Lublinie dla VitaPolymers Poland w Brzegu Dolnym,
 • Fabryka Tworzyw Sztucznych w Lublinie dla Solvay Automotive Polska,
 • Biurowiec Centrum Biznesu w Lublinie (koncepcja, projekt, realizacja),
 • Osiedle mieszkaniowe „Szerokie” w Lublinie (koncepcja, projekt, realizacja),
 • Hala Sportowa „OLIMP” w Lublinie (koncepcja, projekt, realizacja),
 • Budynek Informatyki i Centralnej Dyspozytorni Ruchu dla Zakładów Energetycznych w Lublinie – Lubzel S.A. (koncepcja, projekt, realizacja) (fot.1, fot.2, fot.3).
 • Projekty energetyczne dla Huty Szkła w Jarosławiu i Zakładów Wapiennych Lhoist w Bukowej,
 • Projekty energetyczne i budowlano-instalacyjne dla obiektów realizowanych przez Zakłady Energetyczne w Lublinie,
 • Projekty energetyczne i budowlano-instalacyjne realizowane przez Zakład Energetyczny Warszawa Teren w Mińsku Mazowieckim, Pruszkowie, Wyszkowie i Warszawie,
 • Projekty modernizacji linii 110 kV, stacji 110/SN oraz potrzeb własnych bloku gazowo-parowego EC-2 Lublin-Wrotków, realizowany we współpracy z Lurgi-Lentjes,
 • Sieci telefoniczne i obiekty w sieciach TP S.A. i Netii.
 • Hala sportowa w Kraśniku.
 • Hala sportowa w Żółkiewce.
 • Hala sportowa w Suchowoli, gmina Adamów.
 • Stacja 132/33kV Umuahia, Nigeria.
 • Rozbudowa stacji 330/132kV Alaoji, Nigeria.
 • IV Komisariat Policji w Lublinie
 • Parki Miejskie w Kraśniku i Park Dzielnicy „Czuby w Lublinie
 • Modernizacja i rozbudowa Ogrodu Zoologicznego w Zamościu
 • Dokumentacja projektowa i nadzór autorski dla kontraktu Phare 2003/005710.04.02 „Modernizacja budynków głównych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach” – (fot.4).
 • Sąd Okręgowy i Rejonowy w Zamościu
 • Projekty elektroenergetyczne i teletechniczne dla budownictwa drogowego;
   1. autostrady A1 i A2
    Obwodnice Mińska, Puław, Kocka, Garwolina, Tomaszowa Lub, Hrubieszowa,
 • Prace projektowe dla zadania inwestycyjnego Nr 786 – „Modernizacja stacji sprzęgłowej w Zakładach Azotowych Puławy – etap II”
 • Farma Wiatrowa w Kamionce k/Słupska