Elektroprojekt logo
Ogłoszenia

W dniu 29 września 2020 r. Elektroprojekt S.A. wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Oddziale w Lublinie przy ul. Długiej 5.

Wezwanie nr 1 z dn. 29-09-2020