Elektroprojekt logo
Ogłoszenia

W dniu 17 maja 2022r. Elektroprojekt S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie w dn. 14-06-2022

W dniu 12 kwietnia 2021r. Elektroprojekt S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie w dn. 27-04-2021

 

W dniu 20 stycznia 2021 r. Elektroprojekt S.A. wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Oddziale w Lublinie przy ul. Długiej 5.

Wezwanie nr 1 z dn. 29-09-2020

Wezwanie nr 2 z dn. 28-10-2020

Wezwanie nr 3 z dn. 25-11-2020

Wezwanie nr 4 z dn. 22-12-2020

Wezwanie nr 5 z dn. 20-01-2021