Elektroprojekt S.A.
Oddział w Gdańsku

ul. Abrahama 3, 80–307 Gdańsk

tel. kom.: 609 555 291

gdansk@elektroprojekt.pl

 

Pełnomocnik Zarządu ds. Oddziału w Gdańsku:
Jerzy Chmielewski

 

 

Elektroprojekt S.A. Oddział w Gdańsku

Rok założenia 1952

Działalność Oddziału w Gdańsku ogranicza się jedynie do zarządzania i administrowania nieruchomością.