Firma Elektroprojekt S.A. – Władze Spółki
1) Zarząd

 – Monika Retelska – Wiceprezes Zarządu

2) Rada Nadzorcza

 – Marek Moskal – Przewodniczący
 – Andrzej Kurowski – Sekretarz
 – Bartłomiej Kwiatkowski – Członek

3) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 – Akcjonariusze spółki – akcjonariat pracowniczy