Dane kontaktoweGłówna siedziba spółki ELEKTROPROJEKT S.A.
Główna siedziba spółki zarejestrowana w KRS:

Elektroprojekt S.A., ul. Świętokrzyska 18 lok. 415, 00-052 Warszawa

Biuro Zarządu spółki i adres dla korespondencji:

Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie, ul. Zemborzycka 53A, 20-445 Lublin

tel.: (+48) 579 470 354

tel.: (+48) 81 744 00 11

www.elektroprojekt.pl

dyrekcja@elektroprojekt.pl
finansowy@elektroprojekt.pl
kadry@elektroprojekt.pl

nr KRS: 0000016516

NIP: 525-21-95-773

Regon: 013052165

Lokalizacja Biura Zarządu na planie Lublina:


Siedziby Oddziałów wchodzących w skład spółki ELEKTROPROJEKT S.A.

Oddział w Gdańsku

ul. Abrahama 3, 80–307 Gdańsk

tel.: 609 555 291

gdansk@elektroprojekt.pl

Oddział w Gliwicach

ul. Nasyp 6, 44–100 Gliwice

tel.: (+48) 32 231 40 91

fax: (+48) 32 231 99 84

gliwice@elektroprojekt.pl

Oddział w Lublinie

ul. Zemborzycka 53A, 20-445 Lublin

tel.: (+48) 81 744 00 11

tel.: (+48) 579 470 354

lublin@elektroprojekt.pl

Oddział w Łodzi

ul. Andrzeja Struga 26, 90 – 513 Łódź

tel.: (+48) 42 632 24 65, 42 632 88 74

tel/fax: (+48) 42 636 49 89

lodz@elektroprojekt.pl