Oddziały Elektroprojekt S.A.

Wszystkie Oddziały Elektroprojektu realizują dokumentacje projektowe w pełnym zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, z jednoczesnym ukierunkowaniem, wykreowanym przez potrzeby inwestycyjne swoich regionów.

Opracowania projektowe: stacji napowietrznych i wnętrzowych do 400 kV, linii napowietrznych i kablowych do 220 kV – to domena Oddziału w Gliwicach, który opracowuje też koncepcje i analizy techniczno-ekonomiczne układów zasilania i gospodarki elektroenergetycznej zakładów przemysłowych.

Oddział w Lublinie, oprócz pełnego zakresu tradycyjnych usług projektowych w zakresie elektroenergetyki i elektrotechniki, oferuje generalne wykonawstwo wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz bogaty zakres usług inwestycyjnych.

W szerokim profilu działalności projektowej Oddziału w Łodzi, szczególną uwagę zwracają projekty zasilania sieci trakcyjnych (metro, tramwaj, trolejbus) wraz ze stacjami prostownikowymi i obiektami towarzyszącymi.

Dzięki wzajemnej współpracy Oddziałów i spoistości organizacyjnej firmy, zagwarantowany jest najwyższy poziom techniczny i jakościowy usług, oferowanych na terenie całego kraju. Po dokładniejsze informacje zapraszamy na strony Oddziałów.