Oferta firmy Elektroprojekt S.A.

Oferta firmy Elektroprojekt S.A. oferuje szeroki zakres usług inżynierskich związanych z obsługą projektową inwestycji: od studiów koncepcyjnych z analizą kosztów przedsięwzięcia, poprzez dokumentację przetargową, projektowo-kosztorysową, uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę – po nadzór autorski i inwestorski. Dysponując kadrą wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz współpracując ze sprawdzonymi podwykonawcami, Elektroprojekt S.A. zapewnia profesjonalną obsługę w następujących dziedzinach procesu inwestycyjnego:

Projektowanie

Oparty na wieloletnim doświadczeniu zakres świadczonych usług projektowych obejmuje: kompletne projekty wielobranżowe dla budownictwa przemysłowego, ogólnego i mieszkaniowego, wykonywane we wszystkich branżach, niezbędnych do pełnej realizacji zadań inwestycyjnych (architektura, konstrukcje budowlane, instalacje sanitarne, wentylacja i klimatyzacja, drogi i ukształtowanie terenu, instalacje technologiczne itp.). stacje transformatorowo-rozdzielcze: wnętrzowe, napowietrzne, słupowe i przemieszczalne, do napięcia 400 kV włącznie, linie elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe wszystkich typów i napięć, do 220 kV włącznie, linie światłowodowe z urządzeniami końcowymi, instalacje elektryczne: zasilające, oświetlenia wnętrz i terenów otwartych, odgromowe i przeciwporażeniowe, systemy automatyki, sygnalizacji, sterowania i pomiarów, zasilanie sieci trakcyjnych (metro, tramwaj, trolejbus, kolej), instalacje teletechniczne: telefoniczne, interkomowe, telewizji przemysłowej, sygnalizacji zagrożeń przemysłowych i p.poż., kontroli dostępu, antywłamaniowe itp., okablowania sieci komputerowych.

Obsługa inwestycji

Dostosowując profil naszej działalności do potrzeb rynku, oferujemy szeroki zakres kompleksowej obsługi inwestycji, obejmujący między innymi: analizy techniczno-ekonomiczne gospodarki elektroenergetycznej obiektów przemysłowych, oceny techniczno-kosztowe przedsięwzięć inwestycyjnych, koncepcje programowo-przestrzenne, dokumentacje geologiczno- inżynierskie z ocenami lokalizacyjnymi, pełnienie nadzorów autorskich i inwestorskich sporządzanie specyfikacji technicznych i kosztorysów dla potrzeb procedur przetargowych.

Techniczna obsługa inwestycji zagranicznych w Polsce

Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie oferuje pełnienie roli biura kooperującego i wspomagającego firmy zagraniczne, podczas realizacji inwestycji w Polsce. W zakresie wprowadzanych technologii Oddział współpracował z firmami z Hiszpanii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Siedziby naszych Oddziałów, umiejscowione w czterech miastach Polski, umożliwiają sprawną i terminową obsługę kontrahentów na terenie całego kraju.