Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi

Do ważniejszych projektów aktualnie opracowywanych przez Oddział w Łodzi zaliczyć można:

– Modernizacja układu zasilania sieci trakcyjnej w obrębie podstacji „Las Arkoński” i „Pogodno” w Szczecinie dla Urzędu Miasta Szczecin

– Projekt podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” dla Urzędu Miasta Szczecin

Elektroprojekt S.A.
ul. Świętokrzyska 18 lok. 415, 00-052 Warszawa
(Główna siedziba spółki zarejestrowana w KRS)

Elektroprojekt S.A.
Oddział w Lublinie
ul. Długa 5, 20-346 Lublin
(Biuro Zarządu spółki oraz adres dla korespondencji)

tel. (+48) 81 744 00 11
tel. (+48) 579 470 354

dyrekcja@elektroprojekt.pl
finansowy@elektroprojekt.pl

KRS: 0000016516
NIP: 525-21-95-773
Regon: 013052165

Related Posts