Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi

Do ważniejszych projektów aktualnie opracowywanych przez Oddział w Łodzi zaliczyć można:

– Modernizacja układu zasilania sieci trakcyjnej w obrębie podstacji „Las Arkoński” i „Pogodno” w Szczecinie dla Urzędu Miasta Szczecin

– Projekt podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” dla Urzędu Miasta Szczecin