Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie

Do ważniejszych projektów aktualnie opracowywanych przez Oddział w Lublinie zaliczyć można:

– Koncepcja programowa w branży elektrycznej i teletechnicznej na budowę drogi S19 Międzyrzec Podlaski – Kock dla firmy PP Project Sp. z o.o. w Warszawie

– Opracowanie koncepcji projektowej , programu funkcjonalno – użytkowego, projektu budowlanego budowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV Olszowa oraz projektu budowlano – wykonawczego budowy linii zasilających 110kV dla firmy EMCA Volt Sp. z o.o.

– Dokumentacja projektowa w branżach architektonicznej i konstrukcyjnej na modernizację stacji prostownikowej Las Arkoński w Szczecinie na zlecenie Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi

Elektroprojekt S.A.
ul. Świętokrzyska 18 lok. 415, 00-052 Warszawa
(Główna siedziba spółki zarejestrowana w KRS)

Elektroprojekt S.A.
Oddział w Lublinie
ul. Długa 5, 20-346 Lublin
(Biuro Zarządu spółki oraz adres dla korespondencji)

tel. (+48) 81 744 00 11
tel. (+48) 579 470 354

dyrekcja@elektroprojekt.pl
finansowy@elektroprojekt.pl

KRS: 0000016516
NIP: 525-21-95-773
Regon: 013052165

Related Posts