Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie

Do ważniejszych projektów aktualnie opracowywanych przez Oddział w Lublinie zaliczyć można:

– Koncepcja programowa w branży elektrycznej i teletechnicznej na budowę drogi S19 Międzyrzec Podlaski – Kock dla firmy PP Project Sp. z o.o. w Warszawie

– Opracowanie koncepcji projektowej , programu funkcjonalno – użytkowego, projektu budowlanego budowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV Olszowa oraz projektu budowlano – wykonawczego budowy linii zasilających 110kV dla firmy EMCA Volt Sp. z o.o.

– Dokumentacja projektowa w branżach architektonicznej i konstrukcyjnej na modernizację stacji prostownikowej Las Arkoński w Szczecinie na zlecenie Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi

Related Posts