Elektroprojekt SA Oddział w Gliwicach

Do ważniejszych projektów aktualnie opracowywanych przez Oddział w Gliwicach zaliczyć można:

– Projekt Wykonawczy  kompensacji mocy biernej układów zasilających piece do grafityzacji dla napięcia 6kV w celu poprawienia współczynnika mocy dla zakładu Cobex w Nowym Sączu.

– Koncepcja zasilania elektrycznego nowych pieców do grafityzacji LWG1-6 na terenie zakładu Cobex Polska sp.  z o.o. w Raciborzu.

– Analiza obecnego układu zasilania stacji GPR-01 i R1 i jej rejonu zasilania dla PKN Orlen S.A. Płock

– Projekt Wykonawczy wymiany wyłączników mocy wraz z wymianą zabezpieczeń w polach liniowych rozdzielni 110kV stacji GSZ-1 SE Huta Łabędy w Gliwicach

Related Posts