Elektroprojekt SA Oddział w Gliwicach

Do ważniejszych projektów aktualnie opracowywanych przez Oddział w Gliwicach zaliczyć można:

– Projekt Wykonawczy  kompensacji mocy biernej układów zasilających piece do grafityzacji dla napięcia 6kV w celu poprawienia współczynnika mocy dla zakładu Cobex w Nowym Sączu.

– Koncepcja zasilania elektrycznego nowych pieców do grafityzacji LWG1-6 na terenie zakładu Cobex Polska sp.  z o.o. w Raciborzu.

– Analiza obecnego układu zasilania stacji GPR-01 i R1 i jej rejonu zasilania dla PKN Orlen S.A. Płock

– Projekt Wykonawczy wymiany wyłączników mocy wraz z wymianą zabezpieczeń w polach liniowych rozdzielni 110kV stacji GSZ-1 SE Huta Łabędy w Gliwicach

Elektroprojekt S.A.
ul. Świętokrzyska 18 lok. 415, 00-052 Warszawa
(Główna siedziba spółki zarejestrowana w KRS)

Elektroprojekt S.A.
Oddział w Lublinie
ul. Długa 5, 20-346 Lublin
(Biuro Zarządu spółki oraz adres dla korespondencji)

tel. (+48) 81 744 00 11
tel. (+48) 579 470 354

dyrekcja@elektroprojekt.pl
finansowy@elektroprojekt.pl

KRS: 0000016516
NIP: 525-21-95-773
Regon: 013052165

Related Posts